Rybársky revír - Železná studnička 1-0270-1-1 BVN jazero č. 2

V Bratislavskom lesoparku sa skrývajú 4 krásne jazerá, ktoré hlavne za bývalého režimu boli využívané pre športový rybolov. Po revolúcii v roku 1989 sa postupne ich využívanie zmenilo.


Dnes môžete chytať ryby len na jazere číslo 2 a 3. Jazerá č. 1 a 4 sú uzavreté s tým, že najväčšie jazero č. 1 má v prenájme súkromný prevádzkovateľ. Jazero č. 2 a 3 využíva MsO SRZ Bratislava 1.Rybársky revír Železná studnička 1-0270-1-1 jazero č. 2 je kaprový revír o veľkosti 1.3 ha. Lov rýb je povolený celoročne s dodržaním individualnej doby ochrany. Brehy sú dobre spevnené s malým množstvom vegetácie, ktoré by vám mohlo prekážať pri pohybe okolo vody.